Trädgårdsstadens Färger

I lager.

395 kr

LÄR KÄNNA TRÄDGÅRDSSTADEN
En garanterat bra bok – utvald och belönad av Kulturrådets fackboksjury

I början av förra seklet, och med inspiration från den engelska Garden Cityrörelsen, anlades trädgårdsstäder intill många större städer i Sverige. Bromma är ett av de bästa exemplen, där 1910-talets Nationalromantik, 1920-talets Klassicism och 1930-talets Funktionalism är rikt representerade och där såväl byggnader och stadsplaner som trädgårdar och parkmark är väl bevarade. 

Trädgårdsstadens Färger berättar om hur arkitektoniska stilideal, materialval och tidstypisk färgsättning har konstituerat Trädgårdsstaden under skilda epoker. Boken är på en gång ett vackert dokument och en praktisk handbok med kunskap och fakta för dig som älskar de vackra kulturmiljöerna. 

Boken lär ut hur du vårdar, bevarar och underhåller ditt hus och hur du bör tänka för att lämna det vidare till nya generationer i bästa skick. Elvy Engelbrektson och Helena Hambræus är arkitekter och utövande bildkonstnärer. Trädgårdsstadens Färger är resultatet av ett arbete som inleddes för snart tjugo år sedan och som även genererat utställningar om olika epokers skiftande arkitektur- och stadsplaneideal.

Inbunden. 152 sid. Stort format. Rikt illustrerad i färg och svartvitt.