På spaning efter Brommas historia

I lager.

395 kr

NYHET I JANUARI 2022

I Bromma finns en av Stockholms äldsta byggnader, en rundkyrka som uppfördes under 1100-talet. Ändå representerar kyrkan endast början på Brommas senare historia. Brommalandet, det vill säga området närmast väster om Stockholms innerstad, började befolkas redan under det tredje årtusendet före vår tidsräkning.

Bokens fullständiga titel är På spaning efter Brommas historia – människor och bebyggelse under 5 000 år. Författare är Nils Ringstedt, fil dr i arkeologi. Han är författare till många historiska och arkeologiska fackböcker och den ledande experten på Brommas historia. Hans nya bok är en sammanhängande berättelse om de fem tusen år som bär spår av mänskliga aktiviteter i Bromma. Det har hittills saknats en sådan sammanhållen överblick på bokmarknaden,

En stor del av bakgrundsarbetet till den nya boken har författaren ägnat åt fältstudier. Han har bokstavligt talat inventerat varje kvadratmeter av Bromma under de senaste tjugo åren (därav På spaning efter…). Nya inventeringsfynd har föranlett Ringstedt att omtolka Brommas bronsålder på nytt och ett överraskande sätt.

Ringstedt behandlar bebyggelseutvecklingen, som den kan följas – och fortfarande besökas – från förhistorisk tid. Om vad fynden berättar om näring och ekonomi. Om boplatser och gravfält med tusenåriga kontinuiteter. Om hur gårdar och bybildningar avspeglas i dagens ortnamn. Om de första skriftliga källorna och de första namngivna Brommasläktena. Om medeltidens bebyggelse. Om stormaktstidens slott och säterier. Om torpen och befolkningsutvecklingen. Berättelsen leder fram till bildandet av Stockholms första trädgårdsstäder i början av 1900-talet. En populärvetenskaplig framställning på solid vetenskaplig grund.

Med På spaning efter Brommas historia får Brommaborna ett standardverk om sin stadsdel som står sig för lång tid framöver.

Författarbild
Nils Ringstedt, född 1934, är författare till många historiska och arkeologiska fackböcker och den ledande experten på Brommas historia. Följ med på spaning med Nils. För att research till den här boken har Nils bokstavligt talat inventerat varje kvadratmeter av Bromma under de senaste tjugo åren. Foto: Agneta Ringstedt.

Bokfakta
• Inbunden med skyddsomslag
• Format: 165 x 230 mm
• Ca 350 sidor
• Ca 200 bilder i färg och svartvitt
• Ca 10 specialkartor
• Ord. pris: 395 kr
• Utgivning i december 2021

Institutioner som bidrar ekonomiskt till bokens tryckning
Kungl. Patriotiska Sällskapet (… vars Understödsfond ger bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, i första hand till spridande och popularisering av forskningsresultat.)
Samfundet S:t Erik (… en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia.)
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur (… ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.) Se även bild 4.