Byar, gårdar och säterier i Bromma

I lager.

195 kr

Ur förordet:

Bromma har varit bebyggt i några tusen år. Framväxten av Brommas bebyggelse under förhistorisk och historisk tid skildras inledningsvis i boken. Den redogör för de gårdar, byar och säterier som växt fram under 1600-talet och framåt. Det gäller fråmst gårdar med någon form av jordbruk som näring. Från denna tid tillåter källmaterialet en rätt god beskrivning av bebyggelsen. 

Inbunden. 188 sid. Rikt innustrerad med bilder och kartor i färg och svartvit. Bromma hembygdsförenings skrift nr 5.

Nils Ringstedt är fil. dr. i arkeologi och fornvårdsansvarig i Bromma hembygdsförenings styrelse.