Bromma före historien

I lager.

95 kr

En översikt av Brommas förhistoria från stenålder till och med vikingatid med en fornminnesförteckning över Brommas samtliga drygt 140 kända fornlämningar. Lämningarnas lägen är markerade på tydliga stadsdelskartor.

Häftad. 224 sid. Rikt illustrerad med bilder och kartor i färg och svartvitt. 

Av Nils Ringstedt med bidrag av Åke Hyenstrand och Jan Svanberg (om Bromma kyrka).