Beskrifning öfver Bromma socken år 1825

I lager.

95 kr

Faksimilutgåva av Carl G. af Forsells berömda och synnerligen detaljerade beskrivning av Bromma socken år 1825, året »då folkmängden i Bromma Socken, enligt Kronofogdens uppgift, utgjorde 597 personer, af hvilka 179 mankön och 190 qvinkön voro mantalsskrivne, samt 120 man- och 96 qvinkön befriade …« (se bild 2). En unik samling iakttagelser, en stor utvikningskarta och en utförlig tabell över alla byar, invånare, kreatur, utsäde med mera.

Inbunden.